You are here

Meritev poroznosti krila

Cena

Cena30,00 €

Propustnost materiala na krilu je lahko dober pokazatelj ohranjenosti oz. izrabljenosti padala. Merjenje se običajno izvaja na 5 (če je potrebno, tudi več) različnih mestih na gornji površini krila s standardiziranim JDC kalibriranim porozimetrom HELLO POROZIT N, ki meri čas pretoka 0,25 l zraka na površini 38,5 cm2 pod tlakom 10 mbar. Po merjenju vam sporočimo rezultate in interpretacijo testa.