You are here

Prelaganje reševalnega padala

Pregled, prelaganje, montaža v letalni sedež, optimizacija izmeta

Cena

Cena30,00 €

Prelaganje reševalnega padala je priporočljivo opraviti vsaj enkrat na leto. Reševalno padalo pregledamo, preložimo in montiramo v letalni sedež v skladu z navodili proizvajalca ter izdamo potrdilo o prelaganju. Če je potrebno (predvsem pri starejših modelih letalnih sedežev), delovanje sistema za izmet na sedežu testiramo in optimiziramo, ter vas opozorimo na morebitne posebnosti.

* Priporočamo vam, da pred prelaganjem izkoristite priložnost in simulirate izmet reševalnega padala, s čimer testirate delovanje odpiralnega mehanizma na sedežu in reševalnem padalu, hkrati pa urite mišični spomin za primer realne situacije.